Danh sách sân

CLB cầu lông TH Pleiku
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Clb cầu lông Nguyễn Văn Trỗi
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Trung tâm văn hóa thể thao TP Pleiku
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông Pleiku
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Hồng Nga
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Nghĩa Dũng - Gia Lai
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin