Sân cầu lông Panda Badminton
Khu vực:Quận Bình Tân- Hồ Chí Minh
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Cao Lỗ - Quận 8
Khu vực:Quận 8- Hồ Chí Minh
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin

Danh sách sân

Sân cầu lông SD
Khu vực:Quận Tân Phú- Hồ Chí Minh
Số sân: 8
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Khu Thể Thao Lê Duyên
Khu vực:Huyện Củ Chi- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu Lạc Bộ Cầu Lông Ấp Cây Trắc
Khu vực:Huyện Củ Chi- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu lạc bộ cầu lông Lê Quý Đôn Q11
Khu vực:Quận 11- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB cầu lông An Lạc
Khu vực:Quận Bình Tân- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB Cầu lông Cây Lộc Vừng
Khu vực:Quận Thủ Đức- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Clb Cầu Lông Đồng Đội
Khu vực:Quận Bình Tân- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB cầu lông Minh Anh
Khu vực:Quận 12- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB Cầu lông Tân Hưng Thuận
Khu vực:Quận 12- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB cầu lông Thiên Lộc
Khu vực:Quận 12- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Khang An Badminton Club
Khu vực:Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Marie Curie Badminton Court
Khu vực:Quận 3- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Gia Hân
Khu vực:Quận 12- Hồ Chí Minh
Số sân: 8
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu lạc bộ cầu lông Đức Lợi
Khu vực:Quận Gò Vấp- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB Cầu Lông Hoàng Hiệp
Khu vực:Quận 12- Hồ Chí Minh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông B21 An Sương
Khu vực:Quận 12- Hồ Chí Minh
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin