Thương hiệu
Beyono
Enlio
Mikasa
Kawasaki
Molten
Động Lực
Sodex Sport
Vifa Sport
Mizuno
Siboasi
Sân bóng đá đại học Thủy Lợi
Khu vực:Quận Đống Đa- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Wifi
Căng tin
Sân bóng ĐH Giao Thông Vận Tải
Khu vực:Quận Đống Đa- Hà Nội
(1)
Wifi
Căng tin
Sân bóng Akka Vĩnh Hoàng
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
(1)
Wifi
Căng tin
Nhà thi đấu cầu lông Triều Khúc
Khu vực:Thanh Trì- Hà Nội
Số sân: 6
(1)
Wifi
Căng tin