Danh sách sân

Sân cầu lông Nghĩa Dũng - Gia Lai
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Trung tâm văn hóa thể thao tp Pleiku
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà Thi Đấu Thể Thao
Khu vực:Thị xã An Khê- Gia Lai
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Pleiku
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Quang Huy
Khu vực:Huyện Krông Pa- Gia Lai
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB cầu lông HLC
Khu vực:Thị xã Ayun Pa- Gia Lai
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Hoàng Dung
Khu vực:Thị xã An Khê- Gia Lai
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Vô Thường
Khu vực:Thị xã An Khê- Gia Lai
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Hồng Nga
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB cầu lông TH Pleiku
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Clb cầu lông Nguyễn Văn Trỗi
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin