Danh sách sân

Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch Thanh Sơn
Khu vực:Huyện Thanh Sơn- Phú Thọ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin