Danh sách sân

Nhà thi đấu Tỉnh uỷ
Khu vực:Thành phố Việt Trì- Phú Thọ
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Trung Tâm Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch Thanh Sơn
Khu vực:Huyện Thanh Sơn- Phú Thọ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông Đoàn Kết
Khu vực:Huyện Phù Ninh- Phú Thọ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB Cầu Lông C3VT
Khu vực:Thành phố Việt Trì- Phú Thọ
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin