Danh sách sân

Nhà thi đấu Tỉnh uỷ
Khu vực:Thành phố Việt Trì- Phú Thọ
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB Cầu Lông C3VT
Khu vực:Thành phố Việt Trì- Phú Thọ
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin