Danh sách sân

Sân Cầu Lông Bằng B
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông Phương Linh
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông Quốc Việt
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB Cầu Lông Hải Lâm
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu lạc bộ Cầu lông Khoa Luật
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Nguyễn Khoái
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cầu Lông Nhà Thi Đấu Hoàng Mai
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông 50 - Hoàng Mai - Hà Nội
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Nhà thi đấu thể thao Đền Lừ
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông KĐT Ao Sào
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Thuý Lĩnh
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin