Danh sách sân

CLB cầu lông Đại Học Công Nghiệp - Hà Nội
Khu vực:Bắc Từ Liêm- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Lizunex
Khu vực:Bắc Từ Liêm- Hà Nội
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB cầu lông Đại Học Công Nghiệp Việt-Hung
Khu vực:Sơn Tây- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Trường Tiểu Học Lê Quý Đôn
Khu vực:Hà Đông- Hà Nội
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Tổ 9 Đồng Mai
Khu vực:Hà Đông- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu lạc bộ cầu lông Bản Hill
Khu vực:Hà Đông- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu lạc bộ cầu lông Hà Trì
Khu vực:Hà Đông- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu lạc bộ cầu lông Học viện Y Dược học Cổ truyền Việt Nam
Khu vực:Hà Đông- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Xuân Phương
Khu vực:Nam Từ Liêm- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông  U.S
Khu vực:Nam Từ Liêm- Hà Nội
Số sân: 7
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Vũ Hữu
Khu vực:Nam Từ Liêm- Hà Nội
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Vinhomes Ocean Park
Khu vực:Gia Lâm- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Hero Sport
Khu vực:Đông Anh- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông Đường Sông 2
Khu vực:Hai Bà Trưng- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông trường cao đẳng nghề Bách Khoa
Khu vực:Hai Bà Trưng- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà Thi Đấu Cầu Giấy
Khu vực:Cầu Giấy- Hà Nội
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin