Danh sách sân

Sân Cầu Lông 178 Đường Láng
Khu vực:Quận Đống Đa- Hà Nội
Số sân: 8
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông nhà thi đấu Đại Học Thuỷ Lợi
Khu vực:Quận Đống Đa- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB Cầu lông trường Đại học Luật Hà Nội
Khu vực:Quận Đống Đa- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB Cầu Lông ĐH Giao Thông Vận Tải - Hà Nội
Khu vực:Quận Đống Đa- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB Cầu Lông VYA
Khu vực:Quận Đống Đa- Hà Nội
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB Cầu Lông Thủy Lợi
Khu vực:Quận Đống Đa- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB Cầu lông Quốc Tử Giám
Khu vực:Quận Đống Đa- Hà Nội
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu lạc bộ cầu lông F-P Badminton
Khu vực:Quận Đống Đa- Hà Nội
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cầu lông ban cơ yếu chính phủ
Khu vực:Quận Đống Đa- Hà Nội
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin