Danh sách sân

Nhà thi đấu cầu lông Hiệp Hội Thể Thao Bái Đô
Khu vực:Phú Xuyên- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Câu Lạc Bộ Cầu Lông THPT Phú Xuyên A
Khu vực:Phú Xuyên- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin