Danh sách sân

Trung Tâm Thể Thao Duy Hưng ( Cơ Sở 2)
Khu vực:Thanh Trì- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà Thi Đấu Trung Tâm TDTT Thanh Trì
Khu vực:Thanh Trì- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Trung tâm huấn luyện và thi đấu Công an Nhân dân
Khu vực:Thanh Trì- Hà Nội
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CLB Cầu Lông 3T
Khu vực:Thanh Trì- Hà Nội
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà thi đấu cầu lông Triều Khúc
Khu vực:Thanh Trì- Hà Nội
Số sân: 6
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin