Danh sách sân

Sân bóng đá Mẫn Nghi
Khu vực:Huyện Trần Đề- Sóc Trăng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hồng Thuận
Khu vực:Huyện Trần Đề- Sóc Trăng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin