Sân bóng đá The One Gamuda
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng KAKA Sport khu đô thị Hòa Quý
Khu vực:Quận Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Đại Học Y Hà Nội
Khu vực:Quận Đống Đa- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hồng Quang
Khu vực:Hoàng Mai- Hà Nội
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo VOV
Khu vực:Quận 12- Hồ Chí Minh
Số sân: 13
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đại Phát Tây Hồ
Khu vực:Tây Hồ- Hà Nội
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin

Danh sách sân

Sân Banh và Cầu Lông Khang Dương
Khu vực:Biên Hòa- Đồng Nai
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng  Vũ Thư
Khu vực:Huyện Vũ Thư- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo  Đà Giang
Khu vực:Huyện Đông Hưng- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Lam Sơn
Khu vực:Huyện Đông Hưng- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân cỏ nhân tạo khu 8
Khu vực:Huyện Thái Thụy- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đông Hồ Fc
Khu vực:Huyện Thái Thụy- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hoà Bình
Khu vực:Huyện Kiến Xương- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Bắc Trạch
Khu vực:Huyện Tiền Hải- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hoàng Nam
Khu vực:Huyện Tiền Hải- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng  Vinh Sơn
Khu vực:Huyện Tiền Hải- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thanh Châu
Khu vực:Huyện Tiền Hải- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Trình Nhất Tây
Khu vực:Huyện Tiền Hải- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng 14-10
Khu vực:Huyện Tiền Hải- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Quang Minh
Khu vực:Huyện Kiến Xương- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng nhân tạo Nhật Nam
Khu vực:Huyện Kiến Xương- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Thanh Nê
Khu vực:Huyện Kiến Xương- Thái Bình
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin