Danh sách sân

Sân bóng nhân tạo Mỹ Bình
Khu vực:Thị xã Ngã Năm- Sóc Trăng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Sông Quê
Khu vực:Thị xã Ngã Năm- Sóc Trăng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Anh Lợi
Khu vực:Huyện Mỹ Tú- Sóc Trăng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
CÀ PHÊ, SÂN BÓNG ĐÁ NHÂN TẠO MINH QUÂN
Khu vực:TP. Sóc Trăng- Sóc Trăng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân bóng TT Long Phú
Khu vực:Long Phú- Sóc Trăng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Khu 5A
Khu vực:TP. Sóc Trăng- Sóc Trăng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
SÂN BÓNG VŨ HÙNG
Khu vực:Kế Sách- Sóc Trăng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân Bóng Minh Nhứt
Khu vực:Thạnh Trị- Sóc Trăng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân bóng đá Bảo Anh( Cù Lao Dung)
Khu vực:Sóc Trăng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân cỏ Bãi Giá
Khu vực:Sóc Trăng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân bóng xã Vĩnh lợi
Khu vực:Sóc Trăng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân Bóng đá mini ( sân bóng đá Thức )
Khu vực:Sóc Trăng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân bóng thiên thanh
Khu vực:Sóc Trăng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân cỏ nhân tạo Thuận Thành
Khu vực:Sóc Trăng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân Bóng Đá Mẫn Nghi
Khu vực:Sóc Trăng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân bóng Minh Nhứt
Khu vực:Sóc Trăng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật