Danh sách sân

Sân bóng đá cỏ nhân tạo thị xã Vĩnh Châu
Khu vực:Thị xã Vĩnh Châu- Sóc Trăng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Hòa Hưng
Khu vực:Thị xã Vĩnh Châu- Sóc Trăng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin