Danh sách sân

Sân bóng đá mini Phú Lộc
Khu vực:Huyện Thạnh Trị- Sóc Trăng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Minh Nhứt
Khu vực:Huyện Thạnh Trị- Sóc Trăng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng xã Vĩnh Lợi
Khu vực:Huyện Thạnh Trị- Sóc Trăng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin