Danh sách sân

Sân bóng đá Sơn châu
Khu vực:Huyện Long Phú- Sóc Trăng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân đá bóng -Thầy Nguyên cấp 3
Khu vực:Huyện Long Phú- Sóc Trăng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin