Danh sách sân

Sân bóng đá Bảo Anh (Cù Lao Dung)
Khu vực:Huyện Cù Lao Dung- Sóc Trăng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Thức
Khu vực:Huyện Cù Lao Dung- Sóc Trăng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin