Danh sách sân

Sân bóng Mini Triệu Kha
Khu vực:Huyện Thới Lai- Cần Thơ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Văn Chọn
Khu vực:Huyện Thới Lai- Cần Thơ
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân đá banh Trường mầm non Xuân Thắng
Khu vực:Huyện Thới Lai- Cần Thơ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin