Danh sách sân

Sân Cỏ Nhân Tạo Đại Học Y Dược Cần Thơ
Khu vực:Quận Ninh Kiều- Cần Thơ
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Đại Sơn Sport
Khu vực:Quận Ninh Kiều- Cần Thơ
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Xóm Cà Phê
Khu vực:Quận Ninh Kiều- Cần Thơ
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Trung Sơn
Khu vực:Quận Ninh Kiều- Cần Thơ
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini cỏ nhân tạo Quân Đội
Khu vực:Quận Ninh Kiều- Cần Thơ
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Yến Linh
Khu vực:Quận Ninh Kiều- Cần Thơ
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá Hoàng Huy - Ninh Kiều
Khu vực:Quận Ninh Kiều- Cần Thơ
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng An Khánh - Ninh Kiều
Khu vực:Quận Ninh Kiều- Cần Thơ
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Việt Hoa
Khu vực:Quận Cái Răng- Cần Thơ
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đại Vũ
Khu vực:Quận Ninh Kiều- Cần Thơ
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Triệu Kha
Khu vực:Huyện Thới Lai- Cần Thơ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Văn Chọn
Khu vực:Huyện Thới Lai- Cần Thơ
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân đá banh Trường mầm non Xuân Thắng
Khu vực:Huyện Thới Lai- Cần Thơ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đông Phong
Khu vực:Huyện Cờ Đỏ- Cần Thơ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Tấn Phát
Khu vực:Quận Ninh Kiều- Cần Thơ
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hưng Thịnh
Khu vực:Quận Thốt Nốt- Cần Thơ
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin