Danh sách sân

Sân bóng đá Mini Việt Hưng
Khu vực:Huyện Vĩnh Thạnh- Cần Thơ
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Hoàng Bảo
Khu vực:Huyện Vĩnh Thạnh- Cần Thơ
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Kênh E
Khu vực:Huyện Vĩnh Thạnh- Cần Thơ
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin