Danh sách sân

Sân bóng đá NAVY SPORT
Khu vực:Thành phố Trà Vinh- Trà Vinh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá LIBERTY
Khu vực:Thành phố Trà Vinh- Trà Vinh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Minh Tú
Khu vực:Thành phố Trà Vinh- Trà Vinh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Trung Ngọc
Khu vực:Thành phố Trà Vinh- Trà Vinh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin