Danh sách sân

Sân bóng đá Đỉnh Cao
Khu vực:Huyện Duyên Hải- Trà Vinh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Xã An Trường
Khu vực:Huyện Càng Long- Trà Vinh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá khu liên hợp Nguyễn Dương
Khu vực:Huyện Châu Thành- Trà Vinh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Cầu Ngang
Khu vực:Huyện Cầu Ngang- Trà Vinh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
sân bóng đá mini THANH BÌNH  -Ngũ Lạc Duyên Hải
Khu vực:Huyện Duyên Hải- Trà Vinh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng cỏ nhân tạo Thành Danh
Khu vực:Huyện Cầu Ngang- Trà Vinh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Hưng Phong
Khu vực:Huyện Châu Thành- Trà Vinh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Hoa Lý
Khu vực:Huyện Châu Thành- Trà Vinh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Minh Ngọc
Khu vực:Huyện Trà Cú- Trà Vinh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Thái Hoàng
Khu vực:Huyện Cầu Kè- Trà Vinh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Phú Cần
Khu vực:Huyện Tiểu Cần- Trà Vinh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá NAVY SPORT
Khu vực:Thành phố Trà Vinh- Trà Vinh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá LIBERTY
Khu vực:Thành phố Trà Vinh- Trà Vinh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo TUẤN ANH
Khu vực:Huyện Duyên Hải- Trà Vinh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Vĩnh Hưng
Khu vực:Huyện Càng Long- Trà Vinh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Minh Tú
Khu vực:Thành phố Trà Vinh- Trà Vinh
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin