Danh sách sân

Sân bóng đá Đồng Xanh
Khu vực:Thị Xã Buôn Hồ- Đắk Lắk
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Minh Khang
Khu vực:Thị Xã Buôn Hồ- Đắk Lắk
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đồng Ngô
Khu vực:Thị Xã Buôn Hồ- Đắk Lắk
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Hưng Thịnh
Khu vực:Thị Xã Buôn Hồ- Đắk Lắk
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin