Danh sách sân

Sân bóng đá mini Trường Thịnh - Ea H'Leo
Khu vực:Huyện Ea H'leo- Đắk Lắk
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Thanh Bình
Khu vực:Huyện Ea Kar- Đắk Lắk
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Đồng Xanh
Khu vực:Thị Xã Buôn Hồ- Đắk Lắk
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Buôn Ma Thuột
Khu vực:Thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Lít
Khu vực:Huyện Buôn Đôn- Đắk Lắk
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo Tiến Thy
Khu vực:Thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Buôn Čuôr Tara Sport
Khu vực:Huyện Krông Pắc- Đắk Lắk
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini thôn Yang Hanh
Khu vực:Huyện Krông Bông- Đắk Lắk
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Trường Đại Học Tây Nguyên
Khu vực:Thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá KenVin
Khu vực:Thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Hiền Hoà
Khu vực:Huyện Cư M'gar- Đắk Lắk
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Đại Thành
Khu vực:Thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Ban Mê Sport
Khu vực:Thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Cáo
Khu vực:Huyện M'Đrắk- Đắk Lắk
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Minh Khang
Khu vực:Thị Xã Buôn Hồ- Đắk Lắk
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
sân bóng mini Thành Tiến
Khu vực:Huyện Krông Năng- Đắk Lắk
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin