Danh sách sân

Sân vận động Buôn Ma Thuột
Khu vực:Thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini cỏ nhân tạo Tiến Thy
Khu vực:Thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Trường Đại Học Tây Nguyên
Khu vực:Thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá KenVin
Khu vực:Thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Đại Thành
Khu vực:Thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Ban Mê Sport
Khu vực:Thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hoàng Gia
Khu vực:Thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng trường Cao Đẳng Sư Phạm ĐăkLăk
Khu vực:Thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini nhân tạo
Khu vực:Thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Ngọc Hiếu
Khu vực:Thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá C1
Khu vực:Thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Ngọc Anh
Khu vực:Thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo
Khu vực:Thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini HIỆP LONG
Khu vực:Thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Quốc Định
Khu vực:Thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Manchester
Khu vực:Thành phố Buôn Ma Thuột- Đắk Lắk
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin