Danh sách sân

Sân bóng đá cỏ nhân tạo hoài phong
Khu vực:Huyện Krông Pa- Gia Lai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini KơNia
Khu vực:Huyện Krông Pa- Gia Lai
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin