Danh sách sân

Sân Bóng Đá Mini Đô Thành
Khu vực:Huyện Chư Sê- Gia Lai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini THẢO NGUYÊN - IASOL
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Hai Hòa
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá Mini Thảo Nguyên
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Diên Hồng - Gia Lai
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Nguyên Thịnh
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà Thi Đấu Đa Năng Chư Sê
Khu vực:Huyện Chư Sê- Gia Lai
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Moon Kids
Khu vực:Huyện KBang- Gia Lai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Pleiku
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóngTrung Cường
Khu vực:Thành phố Pleiku- Gia Lai
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Lê - A
Khu vực:Huyện Đăk Đoa- Gia Lai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo IaBlang
Khu vực:Huyện Chư Sê- Gia Lai
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hoàng Cường
Khu vực:Huyện Đăk Pơ- Gia Lai
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá mini Thôn Biă Tih
Khu vực:Huyện Đăk Đoa- Gia Lai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Long Thu
Khu vực:Huyện Đức Cơ- Gia Lai
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá CR7
Khu vực:Thị xã An Khê- Gia Lai
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin