Danh sách sân

Sân Bóng Đá Mini Đô Thành
Khu vực:Huyện Chư Sê- Gia Lai
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Nhà Thi Đấu Đa Năng Chư Sê
Khu vực:Huyện Chư Sê- Gia Lai
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo IaBlang
Khu vực:Huyện Chư Sê- Gia Lai
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Công viên Phạm Văn Đồng
Khu vực:Huyện Chư Sê- Gia Lai
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá Mi Ni Đức Anh
Khu vực:Huyện Chư Sê- Gia Lai
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin