Danh sách sân

Sân bóng đá và Bể bơi Xuân Thành
Khu vực:Huyện Đắk Hà- Kon Tum
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini Hoàng Phúc
Khu vực:Huyện Đắk Hà- Kon Tum
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin