Danh sách sân

Sân bóng đá và Bể bơi Xuân Thành
Khu vực:Huyện Đắk Hà- Kon Tum
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Vận Động Kon Tum
Khu vực:Thành phố Kon Tum- Kon Tum
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động huyện Đakglei
Khu vực:Huyện Đắk Glei- Kon Tum
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Duy Tân
Khu vực:Thành phố Kon Tum- Kon Tum
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Công an
Khu vực:Thành phố Kon Tum- Kon Tum
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá nhân tạo C1 Sport
Khu vực:Huyện Đắk Tô- Kon Tum
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini Thành Đạt
Khu vực:Huyện Sa Thầy- Kon Tum
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini Hoàng Phúc
Khu vực:Huyện Đắk Hà- Kon Tum
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Cao Nguyên Đắkglei
Khu vực:Huyện Đắk Glei- Kon Tum
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Măng Đen
Khu vực:Huyện Kon Plông- Kon Tum
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Phố Núi - Phố Núi Stadium
Khu vực:Huyện Đắk Glei- Kon Tum
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini 30/4
Khu vực:Thành phố Kon Tum- Kon Tum
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá VIỆT TRUNG
Khu vực:Thành phố Kon Tum- Kon Tum
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
sân bóng mini 10sport
Khu vực:Huyện Đắk Glei- Kon Tum
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Làng Nghề Kon Tum
Khu vực:Thành phố Kon Tum- Kon Tum
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Tone
Khu vực:Huyện Sa Thầy- Kon Tum
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin