Danh sách sân

Sân bóng đá nhân tạo C1 Sport
Khu vực:Huyện Đắk Tô- Kon Tum
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin