Danh sách sân

Sân vận động huyện Đakglei
Khu vực:Huyện Đắk Glei- Kon Tum
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Cao Nguyên Đắkglei
Khu vực:Huyện Đắk Glei- Kon Tum
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Phố Núi - Phố Núi Stadium
Khu vực:Huyện Đắk Glei- Kon Tum
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
sân bóng mini 10sport
Khu vực:Huyện Đắk Glei- Kon Tum
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin