Danh sách sân

Sân Vận Động Kon Tum
Khu vực:Thành phố Kon Tum- Kon Tum
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Duy Tân
Khu vực:Thành phố Kon Tum- Kon Tum
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Công an
Khu vực:Thành phố Kon Tum- Kon Tum
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini 30/4
Khu vực:Thành phố Kon Tum- Kon Tum
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá VIỆT TRUNG
Khu vực:Thành phố Kon Tum- Kon Tum
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Làng Nghề Kon Tum
Khu vực:Thành phố Kon Tum- Kon Tum
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin