Danh sách sân

Sân Bóng Đá Phú Đông
Khu vực:Thành phố Tuy Hoà- Phú Yên
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo W2G Phù Đổng
Khu vực:Thành phố Tuy Hoà- Phú Yên
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Cỏ Đá Nhân Tạo Mini
Khu vực:Thành phố Tuy Hoà- Phú Yên
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Trần Hưng Đạo
Khu vực:Thành phố Tuy Hoà- Phú Yên
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Tuy Hòa
Khu vực:Thành phố Tuy Hoà- Phú Yên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Đại học Phú Yên
Khu vực:Thành phố Tuy Hoà- Phú Yên
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
sân bóng đá mini
Khu vực:Thành phố Tuy Hoà- Phú Yên
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin