Danh sách sân

Sân Bóng Đá Phú Đông
Khu vực:Thành phố Tuy Hoà- Phú Yên
Số sân: 5
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Hưng Thịnh
Khu vực:Huyện Đông Hòa- Phú Yên
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo W2G Phù Đổng
Khu vực:Thành phố Tuy Hoà- Phú Yên
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân thứ 4, Sân bóng Phú Đống
Khu vực:Phú Yên
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
SB Nam Trung
Khu vực:Huyện Đông Hòa- Phú Yên
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini Mỹ Dung
Khu vực:Huyện Phú Hoà- Phú Yên
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Hòa Đồng
Khu vực:Huyện Tây Hoà- Phú Yên
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Cỏ Đá Nhân Tạo Mini
Khu vực:Thành phố Tuy Hoà- Phú Yên
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
sân bóng buôn thung
Khu vực:Phú Yên
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân banh Tân An
Khu vực:Phú Yên
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân banh mini nhân tạo
Khu vực:Phú Yên
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân bóng Khánh Minh
Khu vực:Huyện Phú Hoà- Phú Yên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Nguyên Phát
Khu vực:Huyện Đồng Xuân- Phú Yên
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng mini Hoà Mỹ
Khu vực:Thị xã Sông Cầu- Phú Yên
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
SÂN BÓNG VINH BA
Khu vực:Huyện Tây Hoà- Phú Yên
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Trần Hưng Đạo
Khu vực:Thành phố Tuy Hoà- Phú Yên
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin