Danh sách sân

Sân bóng đá An Sơn
Khu vực:Thành phố Tam Kỳ- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Thành phố Tam Kỳ
Khu vực:Thành phố Tam Kỳ- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mường Thanh
Khu vực:Thành phố Tam Kỳ- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Quang Nguyễn
Khu vực:Thành phố Tam Kỳ- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Tân Nhật Minh
Khu vực:Thành phố Tam Kỳ- Quảng Nam
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin