Danh sách sân

Sân vận động Hương Thủy
Khu vực:Thị xã Hương Thủy- Thừa Thiên Huế
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Phú Bài
Khu vực:Thị xã Hương Thủy- Thừa Thiên Huế
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin