Danh sách sân

Sân cỏ nhân tạo Phước Lộc - Phú Lộc
Khu vực:Huyện Phú Lộc- Thừa Thiên Huế
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân Bóng Đá Quảng Công
Khu vực:Huyện Quảng Điền- Thừa Thiên Huế
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Bá Công
Khu vực:Thành phố Huế- Thừa Thiên Huế
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Tây Linh
Khu vực:Thành phố Huế- Thừa Thiên Huế
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Hương Thủy
Khu vực:Thị xã Hương Thủy- Thừa Thiên Huế
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Đại Học Khoa Học
Khu vực:Thành phố Huế- Thừa Thiên Huế
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động thị xã Hương Trà
Khu vực:Thị xã Hương Trà- Thừa Thiên Huế
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Tự Do
Khu vực:Thành phố Huế- Thừa Thiên Huế
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Đại học Nông Lâm Huế
Khu vực:Thành phố Huế- Thừa Thiên Huế
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Đại Học Luật
Khu vực:Thành phố Huế- Thừa Thiên Huế
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Cao đẳng Du lịch
Khu vực:Thành phố Huế- Thừa Thiên Huế
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đăng Tuấn
Khu vực:Thành phố Huế- Thừa Thiên Huế
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Quảng Thái
Khu vực:Huyện Quảng Điền- Thừa Thiên Huế
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá nhân tạo Phước Lộc
Khu vực:Huyện Phú Lộc- Thừa Thiên Huế
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá Nhân Tạo La Sơn
Khu vực:Thành phố Huế- Thừa Thiên Huế
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá nhân tạo Hoàng Anh
Khu vực:Huyện Phong Điền- Thừa Thiên Huế
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin