Danh sách sân

Nhà thi đấu thể thao Nam Đàn
Khu vực:Huyện Nam Đàn- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động huyện Nam Đàn
Khu vực:Huyện Nam Đàn- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Nam Trung
Khu vực:Huyện Nam Đàn- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Khu Văn Hoá Thể Thao Thành Nam
Khu vực:Huyện Nam Đàn- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Cầu Mượu
Khu vực:Huyện Nam Đàn- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Trường THCS Vân Diên
Khu vực:Huyện Nam Đàn- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin