Danh sách sân

Nhà thi đấu thể thao Nam Đàn
Khu vực:Huyện Nam Đàn- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Vinh
Khu vực:Thành phố Vinh- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Quì Châu
Khu vực:Huyện Quỳ Châu- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Huyện Quế Phong
Khu vực:Huyện Quế Phong- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động huyện Nam Đàn
Khu vực:Huyện Nam Đàn- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân đá nhân tạo Cửa Tiền
Khu vực:Thành phố Vinh- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Văn Sơn
Khu vực:Huyện Đô Lương- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Thủy Minh Châu
Khu vực:Huyện Nghi Lộc- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Nam Trung
Khu vực:Huyện Nam Đàn- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Mini Khu đô thị sinh thái Vinh Tân
Khu vực:Thành phố Vinh- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Thị trấn Tân Kỳ
Khu vực:Huyện Tân Kỳ- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá khu tái định cư
Khu vực:Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân Bóng Đá KĐT Hải Vân
Khu vực:Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Tiện ích đang được cập nhật
Sân vận động Trung Tâm Phường Hưng Phúc
Khu vực:Thành phố Vinh- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Đại học Vinh Cơ sở 2
Khu vực:Thành phố Vinh- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng cỏ nhân tạo K5-MU
Khu vực:Huyện Thanh Chương- Nghệ An
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin