Danh sách sân

Sân bóng đá mini FLC
Khu vực:Thành phố Sầm Sơn- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Tân Hoàng Hà
Khu vực:Thành phố Sầm Sơn- Thanh Hóa
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Quy Sơn
Khu vực:Thành phố Sầm Sơn- Thanh Hóa
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Huệ Ánh
Khu vực:Thành phố Sầm Sơn- Thanh Hóa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá nhân tạo Quảng Cư Sầm Sơn
Khu vực:Thành phố Sầm Sơn- Thanh Hóa
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin