Danh sách sân

Sân vận động Huyện Quảng Xương
Khu vực:Huyện Quảng Xương- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Trường Anh
Khu vực:Huyện Quảng Xương- Thanh Hóa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Huyện Yên Định
Khu vực:Huyện Yên Định- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân đá bóng Hoàng Vũ
Khu vực:Huyện Yên Định- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá mini FLC
Khu vực:Thành phố Sầm Sơn- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Hồng Phúc
Khu vực:Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Hoằng Long
Khu vực:Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Đông Xuân
Khu vực:Huyện Đông Sơn- Thanh Hóa
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá An Hưng
Khu vực:Huyện Đông Sơn- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Chim Bốn Mùa
Khu vực:Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng cầu Đò Bè
Khu vực:Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng C1
Khu vực:Huyện Tĩnh Gia- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Balit
Khu vực:Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Bãi Bầu
Khu vực:Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mai Xuân Dương
Khu vực:Thành phố Thanh Hóa- Thanh Hóa
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Kim Xuân
Khu vực:Huyện Hoằng Hóa- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin