Danh sách sân

Sân bóng đá số 05 Hàm Nghi
Khu vực:Thị xã Bỉm Sơn- Thanh Hóa
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Mini Bảo An
Khu vực:Thị xã Bỉm Sơn- Thanh Hóa
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Đông Hưng
Khu vực:Thị xã Bỉm Sơn- Thanh Hóa
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin