Danh sách sân

Sân bóng đá Mini THPT Nguyễn Đức Cảnh
Khu vực:Huyện Kiến Thuỵ- Hải Phòng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ Kiến Thụy
Khu vực:Huyện Kiến Thuỵ- Hải Phòng
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin