Danh sách sân

Sân bóng Phương Nam
Khu vực:Thuỷ Nguyên- Hải Phòng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá Duyên Hải - Hải Phòng
Khu vực:Quận Kiến An- Hải Phòng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng cỏ nhân tạo Đại học Y Dược HP
Khu vực:Quận Ngô Quyền- Hải Phòng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Phương Linh
Khu vực:Quận Kiến An- Hải Phòng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Vinh Quang
Khu vực:Quận Ngô Quyền- Hải Phòng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Quán Nam
Khu vực:Quận Lê Chân- Hải Phòng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Cỏ Nhân Tạo Tân Liên
Khu vực:Huyện Vĩnh Bảo- Hải Phòng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Lê Lai
Khu vực:Quận Ngô Quyền- Hải Phòng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đại Học Dân Lập Hải Phòng
Khu vực:Quận Lê Chân- Hải Phòng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo CDF
Khu vực:Quận Dương Kinh- Hải Phòng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Vận Động Huyện An Dương
Khu vực:Huyện An Dương- Hải Phòng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Đá Phường Quán Toan
Khu vực:Quận Hồng Bàng- Hải Phòng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hồ Đá
Khu vực:Quận Hồng Bàng- Hải Phòng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Bạch Đằng - Hồng Bàng
Khu vực:Quận Hồng Bàng- Hải Phòng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Kiền Bái - Thủy Nguyên - Hải Phòng
Khu vực:Thuỷ Nguyên- Hải Phòng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân Bóng Phương Nam - Hải Phòng
Khu vực:Thuỷ Nguyên- Hải Phòng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin