Danh sách sân

Sân bóng đá Mini Noucamp Đầm Vuông
Khu vực:Quận Đồ Sơn- Hải Phòng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá cỏ nhân tạo Trường Giang
Khu vực:Quận Đồ Sơn- Hải Phòng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin