Danh sách sân

Sân bóng 113 Ngô Quyền
Khu vực:Quận Ngô Quyền- Hải Phòng
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Lạch Tray
Khu vực:Quận Ngô Quyền- Hải Phòng
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Lê Lai
Khu vực:Quận Ngô Quyền- Hải Phòng
Số sân: 3
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá Đại Học y Hải Phòng
Khu vực:Quận Ngô Quyền- Hải Phòng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo Vinh Quang
Khu vực:Quận Ngô Quyền- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Trung tâm bóng đá Hải Phòng
Khu vực:Quận Ngô Quyền- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân vận động Trường Đại Học Hàng Hải Việt Nam
Khu vực:Quận Ngô Quyền- Hải Phòng
Số sân: 4
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân cỏ nhân tạo 240
Khu vực:Quận Ngô Quyền- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin