Danh sách sân

Sân bóng Bạch Đằng
Khu vực:Quận Hồng Bàng- Hải Phòng
Số sân: 2
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Hồ Đá
Khu vực:Quận Hồng Bàng- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Vinhomes Imperia
Khu vực:Quận Hồng Bàng- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng xăng dầu KV3
Khu vực:Quận Hồng Bàng- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng Nou Camp
Khu vực:Quận Hồng Bàng- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin
Sân bóng đá 3-2
Khu vực:Quận Hồng Bàng- Hải Phòng
Số sân: 1
(1)
Sân trống
15:00
17:30
19:00
Wifi
Căng tin